C-A: kap. 2 - Frivilliga ord

Övningen är skapad 2019-02-21 av cedvardsson. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Mer eller mindre artigt Plus ou moins poli
 • I kupén Dans le compartiment
 • en karamell un bonbon
 • den här platsen cette place
 • ledig libre
 • det är upptaget c'est occupé
 • öppna ouvrir
 • ett fönster une fenêtre
 • förkyld enrhumé-e
 • Va? Hein?
 • det var som tusan ça alors
 • liten olycka petit accident
 • men mais
 • det är inte möjligt c'est pas possible
 • skadad blessé-e
 • titta på regardez
 • en cykel un vélo
 • vad är det med (den) qu'est-ce qu'il a
 • ni själv vous-même
 • Kan ni inte se upp? Vous ne pouves pas faire attention?
 • knäppskalle espèce de con
 • Ta det lugnt! Du calme!
 • jag ska betala je vais payer
 • en reparation une réparation
 • fullständigt complètement
 • trasig cassé
 • mycket beaucoup
 • Idiot! Idiot!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/c-a-kap-2-frivilliga-ord.8801875.html

Dela