business words

Övningen är skapad 2014-05-14 av julia1996. Antal frågor: 48.
Välj frågor (48)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • BNP GDP
 • insättning deposit
 • kreditkort credit card
 • investering investment
 • affärer business
 • bankautomat ATM
 • inkomst income
 • % percent
 • nätbank internet bank
 • utgifter expenses
 • valuta currency
 • marknad market
 • börsmarknad stock market
 • börsmäklare stockbroker
 • aktie share
 • placering product placement
 • lån loan
 • avbetalning payment
 • amortering amortization
 • ränta rent
 • kvitto receipt
 • medlemskort membership card
 • förmåntstagare beneficiary
 • lågkonjunktur recession
 • räkning bill
 • pris price
 • skatt tax
 • bankkonto bank account
 • andelslag cooperative society
 • fond fund
 • miniräknare calculator
 • pengaöverföring money transfer
 • uttag withdrawal
 • fack union
 • rik rich
 • fattig poor
 • fattigdom poverty
 • bankvalv vault
 • mynt coin
 • fastighetslån mortgage
 • högkonjunktur boom
 • sedel note
 • ekonomi economy
 • ekonom economist
 • jurist lawyer
 • inköp purchase
 • kassa checkout
 • moms VAT

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/business-words.3660997.html

Dela

Annonser