Annonser


Business (Negocio)

Övningen är skapad 2019-06-13 av elsagemu. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • La officina The office
 • La ciudad The city
 • La renta The rent
 • El impuesto The tax
 • La cuesta The cost
 • El passaporte The passport
 • El equipaje The luggage
 • La entrada The entrance
 • El salido The exit
 • Pagar To pay
 • Comprar To buy
 • Vender To sell
 • Costar To cost
 • Alquiler To rent

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/business-negocio.9099629.html

Dela