Buddismen- begrepp

Övningen är skapad 2019-11-18 av JagArBastGLOSOR. Antal frågor: 5.
Välj frågor (5)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • den upplyste, han som skapade buddismen heter Buddha .
  • att koncentrera sig mycket på en enda sak är att meditera .
  • målet inom buddismen är att nå Nirvana , då vill man inte längre ha en massa saker utan finner ett lugn och ro i livet.
  • kretsloppet, att födas ingen och ingen kallas för samsara .
  • allt man har gjort i sitt liv, bra och dåliga handlingar kallas för karma .

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/buddismen-begrepp.9452880.html

Dela