Bra bindeord engelska

Övningen är skapad 2013-03-19 av perolsson. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • lika viktigt equally important
 • till slut finally
 • ytterligare furthur
 • dessutom furthurmore
 • secondly för det andra
 • också too
 • till att börja med to begin with
 • 3 third
 • tredje thirdly
 • likaså likewise
 • även although
 • trots in spite of
 • även dock nevertheless
 • tvärtom on the contrary
 • å andra sidan on the other hand
 • annars otherwise
 • oavsett regardless
 • fortfarande still
 • säkert certainly
 • verkligen, ja indeed
 • i själva verket in fact
 • med andra ord in other words
 • för att visa to illustrate
 • därmed thus
 • därför therefore
 • as long as så länge som
 • under tiden meanwhile
 • därefter subsequently
 • vid denna tidpunkt at that time
 • slutligen lastly

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/bra-bindeord-engelska.2739476.html

Dela