Bosniska

Övningen är skapad 2020-05-06 av josefinericson. Antal frågor: 73.
Välj frågor (73)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • šta radiš vad gör du?
 • šta ima? Vad händer?
 • Gladan/Gladna (fem.) Hungrig
 • Sit Mätt
 • Koliko? Hur mycket/många?
 • zašto? Varför?
 • ko? vem?
 • kad? när?
 • gdje? var?
 • dugo länge
 • kratko kort
 • crveno röd
 • crno svart
 • zeleno grönt
 • žuto gult
 • ljubičasta lila
 • plavo blått
 • sivo grått
 • narandžasto orange
 • roza rosa
 • iz (Bosne) från (Bosnien)
 • do till
 • od av
 • i och
 • zato därför
 • u i
 • nije inte
 • lijep fin
 • ružan ful
 • danas idag
 • jučer igår
 • sutra imorgon
 • godina år
 • bježi dra
 • mjesec månad
 • sedmica vecka
 • sat timme
 • minuta minut
 • ponedeljak måndag
 • utorak tisdag
 • srijeda onsdag
 • četvrtak torsdag
 • petak fredag
 • subota lordag
 • nedelja sondag
 • treba det behövs
 • Ništa inget
 • vidimo se vi ses
 • naše vår
 • tvoj din
 • suti tyst
 • odmah nu
 • ja zivim u jag bor i
 • znam jag vet
 • svukuda överallt
 • niđe/nikuda ingenstans
 • boje färger
 • kuća hus
 • jedna stolica en stol (fem)
 • jedan sto ett bord (mask)
 • što varför (informellt)
 • kako hur
 • koji vilken
 • mačka katt (hona)
 • mačak katt (hane)
 • cuko hund
 • životinja djur
 • kakva vrućina det är så varmt
 • danas je stvarno vruće idag är det verkligen varmt
 • ne smeta mi det stör mig inte
 • dolazite li vi kommer du
 • dolazimo odmah vi kommer nu
 • šta želite piti vad vill du ha att dricka

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/bosniska.9105048.html

Dela