Börje glosor

Övningen är skapad 2020-01-13 av xxanimalxx. Antal frågor: 49.
Välj frågor (49)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • AB 04 Allmänna bestämmelser för utförandeentreprenad
 • ABT 06 Allmänna bestämmelser för totalentreprenad
 • AB-U 07 Allmänna bestämmelser för utförande underentreprenad
 • ABT-U 07 Allmänna bestämmelser för total underentreprenad
 • ABK 09 Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt och ingenjörsverksamhet
 • ABM 07 Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkemässig bygverksamhet
 • tolerans hur mycket skillnad
 • flukt snabb blick
 • mängda hur mycket material av olika slag som behövs
 • spill överförbrukning av material
 • gråvatten BDT-vatten
 • svep håller fast stuprör till väggen
 • senildosa används om man missar eldosa
 • fraktion storlek
 • fogspång hur mycket får kaklet fela
 • laska skruva fast
 • smyglist sitter i fönsterkarmen
 • ståndskiva taket ska klara vindtrycket
 • underbleck på fönster för att skydda mot vatten
 • yap 2200 takpapp
 • ÅT åtgångstalet
 • pc platschef
 • AMA allämän material och arbetsbeskrivning
 • VG vattengång
 • LOD lokal omhändertagande dagvatten
 • DP detaljplan
 • KA kontrollansvarig
 • AL arbetsledare
 • UK underkant
 • AF administrativa föreskrifter
 • AMP arbetsmiljöplan
 • IPE IPE-balk
 • SS-EN svensk standard europa norr
 • PBL Plan och bygglag
 • BIM byggnads information modellering
 • APD-plan arbetsplatsdispositionsplan
 • Cellplast s80 100mm 70kr/m2
 • Cellplast s100 75-80kr/m2
 • armeringsnät 5150 35kr/m2
 • betong c 25/30 1300kr/m3
 • reglar 45x45 5kr/m
 • regel 45x145 18kr/m
 • OSB 11mm 38kr/m2
 • GIPS/GN 13mm 23kr/m2
 • isolering 170mm 68kr/m2
 • isolering 95mm 40kr/m2
 • NPS 5150 35kr/m2
 • armering d10 10kr/kg
 • träregel c24 45x95 20kr/m

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/borje-glosor.9542647.html

Dela