Bokföring

Övningen är skapad 2018-05-19 av Daniellindkvist. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Hur räknar man ut varukostnaden? Ingående lager + årets varuinköp - utgående lager eller Årets varuinköp +/- förändring i varulager
 • Hur räknar man ut förändring i lager? Ingående lager - utgående lager
 • Hur räknar man ut resultatrapport? Intäkter - kostnader
 • Hur räknar man ut balansrapport? Tillgångar - skulder
 • Vad är LVP (lägsta värdes princip)? Man väljer det lägsta värdet mellan marknadsvärdet och det framräknade FIFO-värdet gånger inkurransavdraget
 • Vad är FIFO? First-in first-out
 • Vad är ingående moms? Inköpsmoms (på allt vi köper in till företaget)
 • Vad är utgående moms? Försäljningsmoms (på allt vi säljer)
 • Att betala eller få tillbaka moms? Utgående moms - ingående moms = Att betala eller få tillbaka pengar
 • Få tillbaka moms När försäljningsmomsen är mindre än inköpsmomsen
 • Betala moms till skatteverket När försäljningsmomsen är större än inköpsmomsen
 • Vilka kontotyper finns? Tillgångar, eget kapital och skulder, kostnader, intäkter
 • Exempel på eget kapital och skulder Eget kapital, egna uttag, leverantörsskulder
 • Exempel på tillgångar Plusgiro, kassa, kundfordringar
 • Exempel på kostnader Varuinköp, förändring av varulager, lokalhyra
 • Exempel på Intäkter Varuförsäljning, utförda arbeten

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/bokforing.8250853.html

Dela

Annonser