Blomfamiljer - Foffen

Övningen är skapad 2019-06-25 av Meaning. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Korsvis motsatta blad på fyrkantig stjälk. 2 långa och 2 korta ståndare, fyrdelat fruktämne. Blommor i täta knippen i bladvecken. Foder med 5 eller 10 tänder ibland 2-läppigt Lamiaceae
 • 5-taliga blommor, stipler, många ståndare som sitter i en ring kring pistillerna. Oftast många pistiller. Rocaceae
 • 4-taliga blommor. 2 korta och 4 långa ståndare. Skidor. Brassicaceae
 • Noder. Ihåliga strån. Reducerade blommor i småax, Poaceae
 • Märgfylt strå, ibland trekantigt, ej noder. Reducerade blommor i tvåkönade eller enkönade ax. Cyperaceae
 • Strån trinda. Blad trinda, platta eller rännformiga. Blommor tvåkönade, i få- eller mångblommiga, kvast- eller huvudlika samlingar, vindpollinerade. Juncaceae
 • Blommor oftast radiärsymmetriska. Foder- och kronblad är ofta likfärgade. Många små pistiller som är fria från varandra. Tätt intill pistillerna sitter många ståndare. Ranunculaceae
 • Korsvis motsatta helbräddade blad. Kronblad ibland flikade. Blommor vanligen i gaffelgrenade knippen. Stjälken ofta med ansvällda leder vid bladfästena. Blommor radiärsymmetriska, 5-taliga med oftast 10 ståndare Caryophyllaceae
 • Baljor. 5-talig speciell blomma. Nio av de tio ståndarna är sammanväxta till ett rör, som ligger runt fruktämnet. Bladen är parbladiga eller fingrade och har stipler. Fabaceae
 • Strävbladiga. Blommor i ensidigt inrullat knippe. Fyrdelad frukt, ett stift med delat märke. 5-taliga blommor. Boraginaceae
 • Blommor i flock eller sammansatt flock. Stjälken är ofta fårad och ihålig. Bladen är vanligen flikiga och har en bladslida. Apiaceae
 • Blommor i korg omgiven av holkfjäll. k. Foderbladen är ofta reducerade till hår (pensel) eller fjäll. De fem ståndarknapparna är sammanvuxna till ett rör Asteraceae

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/blomfamiljer-foffen.9101457.html

Dela