björn skit med grädd

Övningen är skapad 2015-11-27 av mskalviz. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • march marsch
 • freedom frihet
 • country land
 • coloureds färgade
 • matter ha betydelse
 • government regering
 • vote rösta
 • hospital sjukhus
 • building byggnad
 • bench bänk
 • separate åtskiljda
 • graveyard begravningsplats
 • buried begravda
 • apartheid apartheid
 • prison fängelse
 • guilty skyldig
 • crime brott
 • election val

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/bjorn-skit-med-gradd.5461465.html

Dela