biomolekyler och cellen

Övningen är skapad 2020-02-26 av hildaborg. Antal frågor: 50.
Välj frågor (50)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • glykos är en sorts... sockermolekyl
 • fettmolekyler heter med andra ord... lipider
 • vad bildas när lipider bryts ner? fettsyror, cholesterol
 • En vanlig sorts lipidmolekyl är.. fosfolipid
 • Proteiner består av... 20 olika sorters aminosyror
 • Om en cell består av <50 aminosyror kallas det för en... peptid
 • om en cell består av >50 aminosyror kallas denna för.. protein
 • Nämn 5 biomolekyler. Glykos, Lipider, Proteiner, Nukleinsyror, Vatten
 • Vad är nukleinsyror? DNA, kromosomer, RNA, mRNA
 • Vad är en gen? en ritning för hur ett protein ska tillverkas eller sättas ihop
 • vad heter vätskan som omger cellen? extracellulärvätska
 • Vad är en vävnad? Celler som utvecklas till att utföra samma funktioner bildar en vävnad?
 • Vilka kvävebaser innehåller DNA? A, T, C, G
 • Vilka kvävebaser innehåller RNA? A, U, G, C
 • Hur ser cellkärnans membran ut? Den har porer
 • Vad kan ta sig igenom cellkärnan? mRNA
 • Vad är ER? Endoplasmatiska retikulum
 • rER, vad betyder detta och vilken är dess funktion? Rough endoplasmatiska reticulum. Ribosomerna på denna tillverkar proteiner som ska lämna cellen.
 • sER, vad betyder detta och vad tillverkar denna + uppgift? smooth endoplasmatiska reticulum, den tillverkar lipider och lagrar kalciumjoner
 • Fria ribosomer? vart och uppgift. flyter omkring i cytoplasman. tillverkar proteiner som cellen använder själv.
 • Vad gör gölgiapparaten alt. golgikomplexet? Packar om proteiner från små vesiklar till större.
 • Vad är en vesikel? Finns små och stora. Transporterar proteiner från rER till golgiapparaten och ut till cellmembranet.
 • Vad är och gör en lysosom? Är en sorts vesikel, Innehåller enzymet lysozym. lysozym bryter ner nästan allt. Städar upp skräp eller döda celler.
 • 8 Cellorganeller Cellkärnan, ER, fria ribosomer, golgiapparaten, vesiklar, lysosomer, mitokondrie, cytoskelett
 • Berätta om mitokondrien. Har två membran, ett yttre och ett inre som är veckat.
 • Vad tillverkar mitokondrien? Energimolekylen ATP
 • Vilka två delar består cytoskelettet av? Mikrofilament och mikrotubuli
 • Vad är mikrofilament? Håller fast organellerna, ger stadga till cellen. Består av proteiner ex. aklin och myosin.
 • Vad gör aklinet och myosinet? Får muskelceller att dras ihop
 • vad är mikrotubuli? Hjälper till med transporten inuti cellen
 • 3 passiva transport mekanismer? Diffusion, Osmos, Filtration
 • Vad är en diffusion? Partiklar som sprids från område med hög koncentration till alla områden med lägre koncentration
 • vad är osmos? Vatten som sugs/dras till områden med många partiklar
 • vad är Filtration? Små partiklar som flyttas från område med högt tryck till område med lägre tryck.
 • 3 aktiva transport mekanismer? Dessa kräver ATP. pumpar, exocytos och endocytos
 • Exempel på en aktiv transport- pump? natrium-kalcium pumpen
 • Vad är en exocytos? -utåt, Vesiklar som tar sig till cellmembranet, smälter samman och öppnas utåt så ämnet kan diffundera.
 • Vad är en endocytos? Cellen tar in något ex bakterie, som hamnar i en vesikel för att kunna brytas ner därinne av en lysosom
 • Vad är en stamcell? Ursprunget till alla celler i kroppen. Kan utvecklas till alla typer av celler. Kan dela sig till obegränsat antal och till alla typer.
 • Vilken är den ultimata stamcellen? Ett befruktat ägg.
 • Vad består cellmembranet av? Består av fosfolipider, huvud- fosfatgrupp som är laddad och svansar- fettsyror som är oladdade.
 • Kan andra fettmolekyler ta sig igenom cellmembranet? Ja
 • 95% av molekylerna i membranet är... lipider, fosfolipider och cholesterol
 • 5% av molekylerna i cellmembranet är proteiner.. vilka är dessa? Receptorer, Jonkanaler, enzymer, pumpar
 • Jonkanalerna, beskriv dessa kan vara täta- stängda, eller öppna- då kan annat ta sig igenom.
 • Enzymet i cellmembranet gör vad? påskyndar kemiska reaktioner
 • Vad består cytoplasma av? vatten, näringsämnen och elektrolyter
 • två sorters näringsämnen i cytoplasman: Glykos, aminosyror
 • Vilka elektrolyter finns i cytoplasman? Natriumjoner (Na+), Kaliumjon (K+), Kalciumjon (Ca2+), Kloridjon (Cl-), Vätejoner (H+), Bikarbonatjon (HCO3-)
 • Vad innebär ordet Jon? laddat

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/biomolekyler-och-cellen.9656632.html

Dela