Biologiglosor

Övningen är skapad 2019-11-06 av alicevandenberg. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • nervcellerna bildar ett nätverk som kan likna en vävnad nervnät
 • Motsvarar ryggrad, en ansamling av nervceller som fungerar som kontrollcentral. ganglier
 • nervcell, överför nervimpulser neuron
 • det långa utskottet från nervcellens kropp, där färdas signalen axon
 • den del av nervcellen som fungerar som mottagare. dendrit
 • har en cellkärna cellkropp
 • består av fettrika celler runt axonen vilka isolerar den elektriskt. myelinskidor
 • mellanrummet mellan två myelinskidor längs ett axon. ranvierska noder
 • den del av nerven som fungerar som sändare till en annan nervcell via synaps eller till en målstation t.ex en muskel. nervändslut
 • nerver kommunicerar med andra celler i kemiska eller elektriska ... synaps
 • utrymmet mellan två nervceller. synapsspalt
 • den cell som tar emot signalen från nervcellen mottagarcell
 • den spänningsskillnad mellan nervcellens in- och utsida som råder när den inte är aktiv. -70mV vilopotential
 • nervsignal aktionspotential
 • ett specifikt membranprotein som mha ATP transporterar Na och K. Na/K-pump
 • potential mellan membranets in och utsida membranpotential
 • När -55mV uppnås kan en aktionspotential uppnås Tröskelvärde
 • potentialförändring, stimulering av dendrit signalsubstans
 • spänningsstyrda Na+ kanaler öppnas. Kanalerna ändrar sin form och öppnas när -55mV uppnås och Na+ rasar in. (Diffunderar in) Depolarisering
 • spänningstyrda K+-kanaler öppnar K+ rusar ut. (Diffunderar ut) Hyperpolarisering
 • under vilopotentialen Na+/K+ -pumpen återställer sig. Finns för att signaler inte ska gå baklänges. refraktärperiod
 • När membranpotentialen sjunker landar den under vilopotentialen, här är den inaktiv Absoluta refraktärperioden
 • När vilopotentialen har nåtts återigen, här krävs stort stimuli för att tröskelvärdet ska nås igen Relativa refraktärperioden

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/biologiglosor.9418026.html

Dela