Biologi

Övningen är skapad 2019-05-23 av idaalindman. Antal frågor: 67.
Välj frågor (67)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • organell organ i cellen
 • genom samtliga gener i en cell
 • haploid en eller två kromosom från samma ursprung
 • diploid två kromosom från olika ursprung
 • DNA nukleinsyra, dubbelsträngat, i människor
 • mRNA kopierar DNA, mall för protein
 • tRNA transporterar mRNA
 • rRNA hjälper till att bygga protein i ribosomen
 • ribosom där mRNA translateras till aminosyror
 • exonsekvens del av mRNA som behålls i splitsning
 • intronsekvens del av mRNA som klipps bort i splitsning
 • repressorer bromsar transkription
 • aktivatorer aktiverar/hjälper translation
 • AUG promotorsekvens
 • EPA delar i ribosomen, Aminosyraplatsen, Proteinplatsen, Exitplatsen
 • cAMP-CAP aktiv aktivator
 • cAMP -/- CAP inte aktiv aktivator
 • Histoner globulära proteiner som DNAt är snurrat runt
 • virus genetiskt material, men icke levande organism
 • lytisk infektion värdcellen sprängs i slutet
 • lysogen infektion virusets DNA klistras in o värdcellens DNA, sprids när värdcellen delar sig
 • bakteriofag infektion bakterier får virus
 • RNA-virus, -RNA Zika-virus
 • retrovirus HIV
 • Interfas kromosomerna replikeras
 • Profas packas hårdare, kärnspolar bildas
 • Prometafas kärnmembranet helt upplöst, förflyttning av kromosomer börjar
 • Metafas kärnmembranet helt upplöst, systerkromatiderna i ekvatorplanet
 • Anafas Systerkromatiderna slits isär, "händer"
 • Telofas/Cytokines Nytt kärnmembran bildas runt kromatiderna som nu blir varsin egen cell
 • Meios delning av könsceller
 • downs syndrom 3 kopior va kromosom 21
 • turners syndrom inga y-kromosom, bara x
 • autosomal kromosom inte könskromosom
 • allel genvarianter
 • locus platsen på genen för en viss egenskap
 • fenotypen individens egenskap
 • återkorsning för att ta reda på om en fenotyp är dominant/recessiv
 • mitokondrie sköter cellandningen
 • golgi membranblåssystemet
 • flagell typ svans
 • cilier "veck"
 • cytoplasma vätskan i cellen
 • ER, endoplastiskt nätverk bildar proteiner eller lipider
 • lysosomer innehåller kraftigt nedbrytande enzymer
 • peroxisomer blåsor med antioxidant funktion
 • biokemi isolerar proteiner och organeller med centrifugering (golgi, mitokondrie, cellkärnor)
 • Glykolysen, Citronsyracykeln, Elektrontransportkedjan genererar ATP
 • Energi: aerob ger stort energiutbyte och få restprodukter
 • Energi: anaerob jäsning, litet energiutbyte, restprodukter: mjölksyra eller alkohol
 • osmos lax och potatis (vattenpotential)
 • exocytos kastar bort grejer
 • endocytos slukar grejer
 • aktintrådar nära MEMBRANET, sköter amöboid rörelse
 • mikrotubuli "motorvägar" nära kärnan
 • intermediära trådar i hela/mellan celler, håller uppe dess struktur
 • motorproteiner kan gå över en yta, över aktintrådar, dra ihop trådar, mha ATP
 • mörkerreaktionen 6CO2 + 12(NADPH+H) + 18ATP + 18H2O -> C6H12O6 + 12NADP+ 18(ADP+Pi) + 6H2O
 • Ljusreaktionen 2H2O + NADP+ -> O2 + 2(NADPH+H)
 • Fotosyntesen 6O2+12H20+energi -> C6H12O6 + 6O2 (+ 6H2O)
 • xylem vattentransportrör
 • floem sockertransportrör
 • auxin så det inte bildas förgreningar i toppen
 • cytokinier försenar åldrandet, stimulerar celldelningen
 • gibberelin stimulerar till längre skott och grodd och blomning
 • eten mognad, åldrande
 • abskinsyra stänger klyvöppningar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/biologi.9090485.html

Dela