Biologi test "liv i utveckling" åk 7

Övningen är skapad 2018-11-05 av Klarus05. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Biologi Läran om livet och om allt levande
 • Organism Alla levande varelser
 • DNA De kemiska ämnet våra arvsanlag består av
 • Klorofyll Det gröna färgämnet i växter som gör att fotosyntesen kan ske
 • Fotosyntes Den kemiska reaktionen som omvandlar solenergi till glukos och syre
 • Cellandning Cellens sätt att få energi genom syre
 • Ozon Gasen som skyddar jorden från solens ultravioletta strålning
 • Cellmembran En tunn hinna runt celler
 • Cellkärna Det som styr cellen och har arvsanlagen
 • Artnamn De vi kallar olika arter.
 • Bastard En blandning mellan olika arter, ofta djur.
 • Fossil Ett avtryck eller förstenade spår av liv i berg.
 • Evolutionslära Kunskaperna om hur livet utvecklas.
 • Mutation Förändringar i arvsanlagen.
 • Biologisk mångfald Att det finns många olika arter av organismer.
 • Släktträd Visar hur livet har utvecklats och nya arter har bildats
 • Fosterutveckling När livet utvecklas från befruktningen till födseln
 • Domän Tre grupper med organismer
 • Eukaryot Organismer som har cellkärna
 • Hypotes En genomtänkt gissning från våran kunskap
 • Fauna En bok om djur
 • Flora En bok om växter
 • Zoologi Läran om djuren
 • Botanik Läran om växter
 • Bioteknik Hur vi har användning av mikroorganismer
 • Myter Saker som vissa tror på som inte är vetenskapligt bevisat
 • Pseudovetenskap När man påstår avsiktligt saker som inte vetenskapligt bevisat eller motbevisade.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/biologi-test-liv-i-utveckling-ak-7.8634785.html

Dela