Biologi slutprov begrepp

Övningen är skapad 2019-05-15 av Juliakarlson. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Domän Alla levande organismer delas in i livets tre domän: arkéer, bakterier och eukaryoter
 • Mutualism Ett symboliskt förhållande där båda organismerna drar nytta av symbiosen
 • Population En grupp individer av samma art som befinner sig inom ett visst område
 • Predation När olika organismer äter varandra
 • Monogen De egenskaper som bestäms av en enda gen
 • Polygen De egenskaper som bestäms av flera gener
 • Fenotyp De egenskaper en individ uppvisar
 • Genotyp En viss uppsättning gener som kodar för en viss egenskap
 • Locus Genens plats på kromosomen
 • Allel (genvariant) Olika varianter av samma gen
 • Näringskedja Energi som går igenom en kedja av organismer
 • Näringsväv Flera näringskedjor som sitter ihop
 • Bärkraft Hur många individer som kan leva inom ett visst ekosystem

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/biologi-slutprov-begrepp.9080408.html

Dela