Bi v. 6

Övningen är skapad 2017-02-03 av carlil63. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • invited to inbjuden till
  • when när
  • August 3rd tredje augusti
  • what time vilken tid
  • where var
  • to get för att få
  • a medal en medalj
  • what to wear vad man ska ha på sig
  • fancy tjusig
  • with love med kärlek

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/bi-v-6.7067864.html

Dela