Bi v. 49

Övningen är skapad 2016-12-02 av carlil63. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • den förbjudna the forbidden
  • gå iväg go away
  • bildar ord make words
  • berätta för mig tell me
  • innan before
  • dem alla them all
  • sedan then
  • mobiltelefon mobile
  • ring efter call for
  • en taxi a taxi

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/bi-v-49.6901553.html

Dela