Bi v. 4

Övningen är skapad 2017-01-23 av carlil63. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • the hospital sjukhuset
  • Dino gets hurt Dino skadar sig
  • each other varandra
  • Jennie asks Jennie frågar
  • Jack uses Jack använder
  • come here kom hit
  • this den här
  • Jennie puts Jennie lägger
  • all alla
  • together tillsammans

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/bi-v-4.7008311.html

Dela