BESTECİLER

Övningen är skapad 2017-03-28 av erhan50. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ANTONIO LUCIO VIVALDI İTALYA
 • ANTONİO SALİERİ İTALYA
 • ARNOLD SCHÖNBERG AVUSTURYA
 • CARL MARİA FRİEDRICH ERNEST VON WEBER ALMANYA
 • FRANZ JOSEPH HAYDN AVUSTURYA
 • FRANZ PETER SCHUBERT AVUSTURYA
 • FRÉDÉRİC FRANÇOS CHOPİN POLONYA
 • GEORG FRIEDRICH HÄNDEL İNGİLTERE / ALMANYA
 • GİACOMO PUCCİNİ İTALYA
 • GİOACCHİNO ROSSİNİ İTALYA
 • GİUSEPPE VERDİ İTALYA
 • JOHANN SEBASTİAN BACH ALMANYA
 • JOHANN STRAUSS II AVUSTURYA
 • JOHANNES BRAHMS ALMANYA
 • LUDWİG VAN BEETHOVEN ALMANYA
 • NICCOLÒ PAGANINI İTALYA
 • PYOTR İLYİÇ ÇAYKOVSKİ RUSYA
 • VİNCENZO BELLİNİ İTALYA
 • WILHELM RİCHARD WAGNER ALMANYA
 • WOLFGANG AMADEUS MOZART AVUSTURYA

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/besteciler.5995894.html

Dela