Bern

Övningen är skapad 2016-04-15 av Germany02. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • der Onkel farbroden
 • das Geschäft affären
 • übrigens för övrigt
 • flussaufwärts uppför floden
 • unwahrscheinlich osannolik
 • spazieren promenera
 • brechen bryta
 • isT gebrochen är brutet
 • die Schnecke snigeln
 • getreten trampat
 • Was? Shëje Kosóvo
 • vOn hinten bakifrån'

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/bern.5741024.html

Dela