Ben - från svenska till medicinsk terminologi

Övningen är skapad 2019-03-20 av Julllan. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Skulderblad Scapula
 • Lårben Femur
 • Skenben Tibia
 • Nyckelben Clavicula
 • Knäskål Patella
 • Överarmsben Humerus
 • Vadben Fibula
 • Bröstben Sternum
 • Revben Costa
 • Armbågsben Ulna
 • Underkäksben Mandibula
 • Strålben Radius

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ben-fran-svenska-till-medicinsk-terminologi.8980529.html

Dela