Begrepp

Övningen är skapad 2019-05-06 av manda5. Antal frågor: 67.
Välj frågor (67)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • cykloalkaner kolatomerna bildar en ring
 • Trivalnamn vanliga namn
 • Strukturisomeri Molekylerna har samma summaformel men olika strukturformel
 • Kedjeisomeri Molekylernas kolskelett är uppbyggt på olika sätt
 • Ställningsisomeri En substituent sitter på olika kolatomer i kolkedjan
 • Funktionsisomeri De isomera molekylerna har olika funktionella grupper
 • Mättade karboxylsyror ex ättiksyra
 • Omättade karboxylsyror Det finns minst en dubbelbindning, ex oljesyra
 • Dikarboxylsyror innehåller karboxylsyra grupper
 • Hydroxidsyror innehåller både en hydroxylgrupp och en karboxylgrupp
 • Aminosyror Innehåller en aminogrupp och en karboxylgrupp
 • Nukleofil Överskott av elektroner
 • Elektrofil underskott av elektroner
 • Intermidär ett stabilt mellanstadium som bildas under en reaktion
 • initiering Det bindande elektronparet delas så att varje kolatom får en oparad elektron
 • Propagering En metylgrupp bildas med en oparad elektron, reaktionen ger en ny klorradikal och reaktionen upprepas
 • Terminering reaktionen bryts när två oparade elektroner reagerar med varandra
 • Sur esterhydrolys karboxylsyra och alkohol bildas
 • basisk esterhydrolys alkohol och syraanjoner bildas
 • polymerisationsreaktion manometer kopplas ihop till polymerer
 • Kvantitativ analys man bestämmer massan eller substansmängden av ett visst ämne
 • Splittering ger information om hur många protoner som sitter på intilliggande atomer
 • Persistenta mycket stabila organiska ämnen
 • bioackumulation Om för många persistent ämnen lagras i kroppen tar till slut cellerna skada
 • Biocider förgiftar organismer
 • Metabolism ämnesomsättning
 • aminosyror bygger upp proteiner
 • kolhydrater ger celler energi
 • nukleotider är byggblock i cellernas genetiska material, ex dna eller rna
 • Lipider ingår i de membraner som omger alla levande celler
 • Elektroflores Aminosyror separeras pågrund av olika laddning
 • ninhydrin bildar violett eller rödfärgade föreningar med aminosyror
 • cellulosa ihopbundna glukosmolekyler
 • fosfolipider är en glycerylrest som innehåller två fettsyrarester och en fosforsyrarest
 • lecitiner är fosfolipider där den n-haltiga alcholen är kolin
 • hydrofoba är ej vattenlöslig
 • hydrofila är vattenlöslig
 • miceller har en hydrofil och en hydrofob del
 • katabolism ämnesomsättningens nedbrytande del
 • anabolism ämnesomsättningens uppbyggande del
 • glukosen nedbrytning av glukos till puryvatjoner
 • antigener de ämnen antikroppar riktar sig mot
 • replikation två dna-dubbelspiraler bildas med de gamla strängarna som mall
 • Glutation är en tripetid som skyddar cellen mot oxiderande och kalkylerande molekyler
 • cellulosa en polysackarid som utgör huvuddelen i växternas cellväggar
 • Amylopektin Grenad glukos
 • Glykogen samma som amylopektin men mer förgrenad
 • Cellmembran byggs upp av fosfolipider
 • fosfolipider en glycerylester som innehåller två fettsyrarester och en fosforsyrarest
 • Sinterkeramer tillverkas genom uppvärmning men utan att smälta materialet
 • smältkeramer tillverkas genom att smälta utgångsmaterialet
 • keramer av cementtyp tillverkas utan uppvärmning
 • Kvartsglas har hög kemisk behändighet, släpper igenom uv och används till uv lampor
 • sodaglas lätt att tillverka, absorberar uv och används till fönster
 • borsilikatglas tål höga temperaturer och är kemiskt stabil, används till labbutrustning
 • Nämn 3 växthusgaser H2O, CO2, CH4
 • 2 exempel på POP ämnen SCCP och PCP
 • Replikation två dna-dubbelspiraler bildas med de gamla strängarna
 • transkription information i en gen överförs till mRNA
 • translation information i mRNA översätts med hjälp av tRNA
 • mRNA överför information om ett proteins uppbyggnad
 • tRNA binder aminosyror och för dem till ribosomen
 • rRNA är en del av ribosomen
 • Transportproteiner ex hemoglobin, transporterar små molekyler
 • enzymer ex laktas, katalyserar kemiska reaktioner
 • hormoner ex insulin, reglerar cellens funktion
 • antikroppar ex gammaglobulin, binder och oskadliggör kroppsfrämmande partiklar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/begrepp.9037542.html

Dela