Begrepp So-historia

Övningen är skapad 2019-04-14 av Rodsle6. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Enväldig kungen (drottningen) bestämmer allt själv utan att fråga rådet eller riksdagen
 • Abdikera när en kung eller drottning avgår (inte vill eller kan längre)
 • Östersjöriket det området runt Östersjön som var svenskt under stormaktstiden
 • Förmån en fördel någon får t.ex betalning, ledighet eller mark
 • Reduktion staten tar tillbaka det som en gång tillhört dem t.ex. mark, slott
 • Snapphane skånsk motståndsrörelse som hjälpte danskarna i kriget mot Sverige
 • Karoliner Karl Xl´s och Karl Xll´s soldater
 • Legoknekt inhyrda soldater som strider för pengar
 • Katekesen bok med frågor och svar om Luthers kristna lära
 • Förmyndare en person som tar hand om t.ex. ett föräldralöst barns pengar
 • Riksråd person i en slags regering som hjälpte kungen
 • Häxjakt händelser där människor letades upp, anklagades, straffades och ibland dödades för att de sades vara häxor
 • Stormakt ett mäktigt land eller förbund av länder
 • Husförhör den årliga kontrollen i svenska kyrkan av församlingsbornas bibelkunskaper, läskunnighet och kunskaper om Martin Luthers lilla katekes
 • Valloner folkgrupp från Belgien som kom till Sverige som arbetskraft under 1600-talet. Arbetade med järn och tillverkning (smedjor).

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/begrepp-so-historia.9033615.html

Dela