Annonser


Begrepp Hinduism

Övningen är skapad 2021-10-14 av wabdrake. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Atman Den individuella och eviga själen som är en del av världssjälen
 • Bhagavadgita En av hinduismens urkunder. Krishna samtalar med sin lärjunge Arjuna Den tar bland annat upp hur man skiljer gott från ont
 • Brahma Guden som har skapat allt
 • Braman Världssjälen
 • Dharma Människans plikter
 • Karma Resultatet av en persons handlingar
 • Meditation En metod för att nå insikt om sitt sanna jag och om att själen är en del av världssjälen
 • Moksha Befrielsen från reinkarnationen
 • Reinkarnation Återfödelse. Själen föds i en ny kropp
 • Samsara Återfödelsens kretslopp
 • Shiva Guden som står för förstörelse och pånyttfödelse
 • Upanishaderna En av hinduismens urkunder. Den tar upp bland annat hur man når frälsning
 • Vedaskrifterna Hinduismens äldsta texter
 • VIshnu Guden som ser till att världen fungerar genom att upprätthålla god ordning
 • Dukkha Fysisk och psykisk smärta och förändringar i omgivningen leder till försämringar i livet
 • Karma handlingar och spåren som alla handlingar lämnar efter sig
 • Nirvana Begären och de negativa känslorna är släckta. Dukkha har upphört.
 • Tripitaka En av buddhismens urkunder som består av regler, Buddhas lära och tolkningar av läran
 • Åttafaldiga vägen Vägen till upplysning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/begrepp-hinduism.10658711.html

Dela