Begrepp för medicinska sekreterare ht 2018

Övningen är skapad 2018-10-16 av spirulina. Antal frågor: 39.
Välj frågor (39)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • fysiopatologi läran om hur en sjukdom förändrar kroppens funktioner
 • etiologi läran om sjukdomars orsaker
 • nefrologi läran om njuren
 • radiofysik läran om strålning och dess biologiska effekter
 • artrologi läran om leder och ledgångar
 • neurofysiologi läran om nerverna och nervsystemets funktioner
 • pyogen varbildande
 • audionom gör hörselundersökningar och provar ut hörselhjälpmedel
 • ortoptist sjuksköterska specialiserad på skelning och andra ögonbesvär
 • sjukhusfysiker expert på strålning och strålningsbehandling
 • perfusionist sköter hjärt- lungmaskinen under operation
 • oftalmolog ögonläkare
 • kinetik rörelselära
 • histopatologi läran om sjukdomsorsakade vävnadsförändringar
 • teratologi läran om missbildningar
 • helmintologi läran om inälvsmaskar
 • algologi läran om smärta och dess behandling
 • hematemes blodkräkning
 • lesion skada, sjuklig förändring
 • luxation stukning, urledvridning
 • striktur förträngning av rör, tub, kanal
 • dislokation felläge
 • anastomos förbindelse
 • nutrition näringstillförsel
 • demarkation avgränsning
 • incision inskärning
 • excision ut- bortskärning
 • resektion borttagande av en del av ett organ
 • punktion instick
 • extraktion utdragning
 • ligatur underbindning, tillknutning
 • reposition lägga i rätt läge
 • biopsi vävnadsprov
 • exploration inre undersökning
 • nekros vävnadsdöd
 • kontusion krosskada
 • melena blod i avföringen
 • provexcision kirurgisk utskärning av vävnadsprov
 • striktur tillsnörning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/begrepp-for-medicinska-sekreterare-ht-2018.8552758.html

Dela