basic ord tyska

Övningen är skapad 2018-01-11 av ebbaboehm. Antal frågor: 62.
Välj frågor (62)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • och und
 • en gång einmahl
 • över über
 • igen, åter wieder
 • med mit
 • där da, dort
 • strax, genast gleich
 • mycket viel, sehr
 • alltid immer
 • från aus, von
 • på kvällarna abends
 • också auch
 • dann
 • det finns es gibt
 • tyvärr leider
 • inte nicht
 • bara nur
 • ingen kein, niemand
 • ganska ziemlich
 • utan ohne
 • hemma zu Hause
 • om ob, wenn
 • oss uns
 • annars sonst
 • alltför zu
 • tills bis
 • redan shon
 • för sedan vor
 • hem nach Hause
 • än als
 • sent spät
 • snart bald
 • so
 • nu jetzt
 • ofta oft
 • nästa nächste
 • något etwas
 • ingenting nichts
 • kanske vielleicht
 • gärna gern
 • idag heute
 • ungefär ungefähr, etwa
 • först zuerst
 • till zu, nach
 • för det mesta meistens
 • ibland manchmal
 • helt ganz
 • eller oder
 • att dass, zu
 • till och med sogar
 • särskilt besonders
 • till exempel zum Beispiel
 • ännu inte noch nicht
 • an, auf
 • men aber
 • vem wer
 • hellre lieber
 • ensam allein
 • jag vet inte ich weiss nicht
 • därför att weil
 • varje jede
 • varsågod bitte sehr

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/basic-ord-tyska.7914958.html

Dela