Basic english words Year 9 Essay

Övningen är skapad 2018-09-01 av zusanne. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • decent anständig, skaplig
 • friends vänner
 • school skolan
 • teacher lärare
 • great bra
 • because därför att
 • that is very funny det är mycket roligt
 • about school om skolan
 • it happened at school det hände i skolan
 • in my spare time på min fritid
 • floorball innebandy
 • with the ball med bollen
 • everybody has it alla har det
 • many många
 • you should have it du borde ha det (den)
 • which includes som innefattar
 • their friends deras vänner
 • to express my feelings att uttrycka mina känslor

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/basic-english-words-year-9-essay.7982585.html

Dela