Basaffekter

Övningen är skapad 2018-05-06 av Daniellindkvist. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Vad är basaffekter Känslouttryck som är likadana överallt
  • Vilka är basaffekterna? Välbehag, intresse, förvåning, ilska, rädsla, ledsnad, avsmak, avsky, skam
  • Vad menade Tomkins? Basaffekterna är inte medfödda men lärs under första året
  • Vad menade Darwin? Basaffekterna är medfödda och biologiskt betingade
  • Vad svarar basaffekterna mot? Stimulusmönster
  • Vad gör olika stimulusmönster? Olika stimulusmönster utlöser olika program/basaffekter
  • Hur utvecklas programmen/basaffekterna? De utvecklas på grund av olika händelser en individ är med om, allas är därför olika
  • Vad är ett program? Ett sätt att reagera på en situation
  • Vad är blandeffekter? En blandning av två eller flera affekter, reaktionen blir starkare
  • Vad är blandeffekter? En blandning av två eller flera affekter, reaktionen blir starkare

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/basaffekter.8237087.html

Dela