basåå

Övningen är skapad 2017-02-09 av Lawand. Antal frågor: 95.
Välj frågor (95)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • gustar att gilla
 • odiar att hata
 • tomar att ta
 • ir att gå
 • galletas kex
 • empezar att börja
 • en punto exakt
 • primero först
 • luego sedan
 • recreo rast
 • durante under
 • hablar att prata
 • que rico vad gott
 • comer att äta
 • terminar att sluta
 • hoy idag
 • por la mañana på morgonen
 • por la tarde på eftermiddagen
 • por la noche på natten
 • a que hora vilken tid
 • luncs måndag
 • escuela skola
 • miercoles onsdag
 • jueves torsdag
 • viernes fredag
 • sabado lördag
 • domingo söndag
 • alumno elev
 • martes tisdag
 • lenguas språk
 • deporte sport
 • dibujar att rita
 • querer att tycka om
 • vamos kom igen
 • divertido rolig
 • mirar att titta
 • aqui estan här är de
 • cuanto hur mycket
 • entonces
 • comer att äta
 • todos la dias alla dagar
 • solamente bara
 • una vez en gång
 • semana vecka
 • entre mellan
 • carne kött
 • que interesante vad intressant
 • donde var
 • por favor snälla
 • hoy idag
 • a veces ibland
 • estudiar att plugga
 • dibujar att rita
 • cantar att sjunga
 • desear att önska
 • mirar att titta
 • entrar att komma in
 • entrenar att träna
 • pasar tillbringa tid med
 • escuchar att lyssna
 • tocar att spela instrument
 • nadar att simma
 • jugar att spela
 • yo hablo jag pratar
 • tu hablas du pratar
 • el habla han pratar
 • yo como jag äter
 • tu comes du äter
 • el come han äter
 • hacer att göra
 • nadar att simma
 • estar att vara
 • para mi till mig
 • ver att se
 • leer att läsa
 • martes tisdag
 • miercoles onsdag
 • viernes fredag
 • sabado lördag
 • domingo söndag
 • lunes måndag
 • jueves torsdag
 • ingles engelska
 • deporte idrott
 • ciencias naturales no
 • musica musik
 • ciencias socialer so
 • espanol spanska
 • dibujo bild
 • lenguas språk
 • matematicas matte
 • artes manuales slöjd
 • desayunar äta frukost
 • almorzar äta lunch
 • cenar äta middag

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/basaa.7017099.html

Dela