Barnord på latin övningsuppgift 1

Övningen är skapad 2017-03-20 av sanne. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • pipande andningsljud stridor
 • ungdomlig juvenil
 • vätskefylld turgor
 • barnslig infantil
 • moderkaka placenta
 • medfödd kongenital
 • vanlig, ofta förekommande habituell
 • liten knuta, knöl nodulus
 • könsmognad pubertet
 • omogen, för tidig prematur
 • smärtsam tarmkramp kolik
 • regelbundet återkommande intermittent
 • fysisk och psykisk träning av handikappad habilitering
 • avsöndrad vätska sekret
 • ätstörning med aptitlöshet anorexi
 • ätstörning med bl.a. hetsätning bulimi
 • körtelfeber mononukleos
 • andningsstillestånd apné
 • självförsjunkenhet autism
 • onormal snabb andning takypné
 • nyfödd neonatus
 • glutenintolerans celiaki
 • navelbråck omfalocele

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/barnord-pa-latin-ovningsuppgift-1.7208439.html

Dela