Bargosajit

Övningen är skapad 2018-11-13 av SamegiellaOstra. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • affär gávpi
 • kontor kantuvra
 • bensinstation bensinstašuvdna
 • kommunhus gielddaviessu
 • bilverkstad biiladivuhat
 • slakteri njuovahat
 • bokhandel girjegávpi
 • fritidsgård ástoáiggeviessu
 • vårdcentral dearvvašvuođaguovddaš
 • apotek apotehka
 • bibliotek girjerádju
 • museum musea
 • Samernas Sámi oahpahusguovddaš
 • busstation bussestášuvdna
 • Folkets hus Álbmotviessu
 • sportaffär válaštallangávpi
 • klädaffär bivttasgávpi
 • restaurang biepmobáiki
 • tygaffär diŋgagávpi
 • bageri láibbohat

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/bargosajit.8665875.html

Dela