Bäcken m.m.

Övningen är skapad 2017-09-18 av Marcusfahlen. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Pelvis bäckenet
 • Pelvis major stora bäckenet (övre delen)
 • Pelvis minor lilla bäckenet (undre delen)
 • os coxae höftbenet. delas in i os ishii, os pubis, samt os ilium.
 • foramen obturatum ett hål i os ischii och os pubis som till största del är täckt av en bindvävshinna.
 • Acetabulum femurs ledpanna som utgörs av delar från os ischii, os pubis samt os ilium. här möts alla tre delar alltså.
 • Os ischii sittbenet
 • corpus ossis ischii den centrala delen i os ischii som är i anslutning till acetabulum
 • ramus ossis ischii inferiort om acetabulum utgår en benbåge
 • tuber ischiadicum posteriort om ramus ossis ischii finns sittbensknölen, aka?
 • spina ischiadica en bentagg som sticker ut strax ovanför tuber ischiadicum
 • incisura ischiadica major mellan spina ischiadica och spina iliaca posterior inferior finns en inskärning
 • incisura ischiadica minor mellan spina ischiadica och tuber ischiadicum finns en inskärning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/backen-m-m.7526273.html

Dela