Baby Talk

Övningen är skapad 2018-09-25 av ebbaboehm. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • innovative nyskapande
 • proper lämplig, korrekt
 • raise väcka, ta upp
 • presume förutsätta, ta sig friheten
 • reiterate upprepa
 • claim påstå
 • furthermore vidare, dessutom
 • state uppge
 • circuit strömkrets
 • beg to differ tillåta sig ha en annan mening
 • affectionately tillgivet
 • frank oroväckande, förbryllande
 • situated belägen
 • rack ställ, hylla
 • albeit om än, låt vara
 • velcro kardborrband
 • subsequently därefter, sedan
 • earlobe örsnibb
 • sense känna av
 • extensive vidsträckt, omfattande
 • find, found, found inse, förstå
 • finding fynd, upptäkt
 • resolute bestämd
 • recently nyligen, på sista tiden
 • contribution bidrag
 • crude outvecklad,
 • hence härav, därför
 • invaluable ovärderlig
 • discount rabatt, avdrag
 • in demand efterfrågan
 • encourage uppmuntra, stimulera
 • require fordra, kräva
 • frail bräcklig, skröplig
 • approving gillande, uppskattande
 • decline avböja, tacka nej till
 • persist envisas, framhärda
 • desire önskan
 • refund återbetala, gottgöra
 • provide tillhandahålla
 • missapprehend missförstå, missuppfatta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/baby-talk.8488157.html

Dela