B Beim Schneider - Hos skräddaren

Övningen är skapad 2019-01-15 av Halbast02. Antal frågor: 21.




Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • der Schneider skräddaren
 • beim Schneider hos skräddaren
 • er ist ... geworden han har blivit
 • der Anzug-e kostymen
 • nicht mehr inte längre
 • ändern ändra
 • holen hämta
 • der Name-n namnet
 • vorige Woche förra veckan
 • fertig färdig, klar
 • sein vara
 • buchstabieren stava
 • wiederholen upprepa, repetera
 • griechisch grekisk
 • so ein en sådan, ett sådant
 • sollte borde, skulle
 • die Polizei polisen
 • verbieten förbjuda
 • noch nicht inte än
 • noch einmal en gång till
 • hierher hit

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/b-beim-schneider-hos-skraddaren.8796427.html

Dela