Avslutande ryska termins quiz

Övningen är skapad 2021-06-04 av Lundisoir. Antal frågor: 45.
Välj frågor (45)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • приве́т hej
 • здра́вствуйте goddag
 • до́брое у́тро godmorgon
 • до́брый день goddag
 • до́брый ве́чер godkväll
 • фами́лия efternam
 • о́тчество fadersnamn
 • дава́йте познако́мимся låt oss träffas
 • прия́тно познако́миться trevligt att träffas
 • друг, подру́га vän
 • колле́га kollega
 • преподава́тель lärare
 • дире́ктор direktor, manager
 • инжене́р ingenjör
 • студе́нт, студе́нтка student
 • ру́сский rysk
 • язы́к språk
 • краси́вый vacker
 • уро́к lektion
 • кни́га bok
 • каранда́ш penna
 • заво́д fabrik
 • го́род stad
 • конфере́нция konferens
 • до свида́ния hejdå, adjö
 • до встре́чи vi ses
 • делает han, hon gör
 • думаю jag tänker
 • думаешь du tänker
 • знаешь du vet, du kan
 • кажется det verkar
 • читаю jag läser
 • школа skola
 • читаешь du läser
 • живу jag bor, jag lever
 • видишь du ser
 • готовим vi lagar mat
 • готовят de lagar mat
 • завтрак frukost
 • любим vi älskar
 • ужин kvällsmat
 • обедать äta lunch
 • понимаю jag förstår
 • работает han, hon jobbar
 • всегда alltid

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/avslutande-ryska-termins-quiz.10447807.html

Dela