Annonser


Au guichet des renseignements

Övningen är skapad 2018-05-07 av Nadialala0115. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • gare järnvägsstation
 • guichet lucka
 • renseignement upplysning
 • vous voulez ni vill
 • partir av resa, åka
 • dimanche après-midi på söndag eftermiddag
 • train tåg
 • à 14h08 kl.14:08
 • c’ est tôt det är tidigt
 • aussi också
 • le train part tåget avgår
 • j’ arrive jag anländer, kommer fram
 • à quelle heure? hur dags?
 • c’ est direct? går det direkt?
 • réserver reservera
 • vous devez ni måste
 • changer byta
 • est-ce qu’il faut...? måste man...?
 • ça vaut mieux det är best
 • beacoup de monde mycket folk
 • je vous remercie jag tacka er, tack
 • à votre service va så god
 • parce que för att

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/au-guichet-des-renseignements.7981964.html

Dela