ärtväxter - fabaceae

Övningen är skapad 2019-06-04 av tantmirabell. Antal frågor: 5.
Välj frågor (5)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • strandvial lathyrus japonicus
  • kärrvial lathyrus palustris
  • kråkvicker vicia cracca
  • vitklöver trifolium repens
  • rödklöver trifolium pratense

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/artvaxter-fabaceae.9096031.html

Dela