Artlista övriga kärlväxter

Övningen är skapad 2020-06-17 av erikwickberg1. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • åkerfräken equisetum arvense
 • ängsfräken equisetum pratense
 • skogsfräken equisetum sylvaticum
 • sjöfräken equisetum fluviatile
 • hultbräken phegopteris connectilis
 • majbräken athyrium filix-femina
 • ekbräken gymnocarpium dryopteris
 • strutbräken matteuccia struthiopteris
 • nordbräken dryopteris expansa
 • brännässla urtica dioica
 • pors myrica gale
 • harsyra oxalis acetosella
 • viol viola spp.
 • kärrviol viola palustris
 • skogsnäva geranium sylvaticum
 • mjölkört chamerion angustifolius
 • tibast daphne mezereum
 • hönsbär cornus suecica
 • skogsstjärna trientalis europaea
 • skogsförgetmigej myosotis sylvatica
 • ormbär paris quadrifolia
 • liljekonvalj convallaria vulgaris
 • ekorrbär maianthemum bifolium
 • groblad plantago major
 • vattenklöver menyanthes trifoliata
 • linnea linnaea borealis
 • sileshår drosera spp.
 • stormåra galium album

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/artlista-ovriga-karlvaxter.9818399.html

Dela