Artlista lavar och mossor

Övningen är skapad 2020-06-17 av erikwickberg1. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • blåslav hypogymnia physodes
 • fönsterlav cladonia stellaris
 • grå renlav cladonia rangiferina
 • gulvit renlav cladonia arbuscula
 • islandslav cetraria islandica
 • tagellavar bryoria spp.
 • skägglavar usnea spp.
 • husmossa hylocomium splendens
 • väggmossa pleurozium schreberi
 • kammossa ptilium crista-castrensis
 • kranshakmossa rhytidiadelphus triquetrus
 • kvastmossor dicranum spp.
 • björnmossa polytrichum commune
 • myrbjörnmossa polytrichum strictum
 • granvitmossa sphagnum girgensohnii
 • rostvitmossa sphagnum fuscum
 • praktvitmossa sphagnum magellanicum

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/artlista-lavar-och-mossor.9818350.html

Dela

Annonser