Arter vid provtillfälle 12 Oktober

Övningen är skapad 2020-09-16 av Caprittarius. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Ginkgo Ginkgo biloba
 • Skogslönn Acer platanoides
 • Naverlönn Acer campestre
 • Tysklönn Acer pseudoplatanus
 • Platan Platanus x hispanica
 • Skogslind Tilia cordata
 • Bohuslind Tilia platyphyllos
 • Parklind Tilia x europaea
 • Avenbok Carpinus betulus
 • Bok Fagus sylvatica
 • Skogsek Quercus robur
 • Pagodkornell Cornus controversa
 • Sydbok Nothofagus antarctica
 • Tulpanträd Liriodendron tulipifera
 • Katsura Cercidiphyllum japonicum
 • Turkisk ek Quercus cerris
 • Alm Ulmus glabra
 • Hassel Corylus avellana
 • Ask Fraxinus excelsior

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/arter-vid-provtillfalle-12-oktober.9956851.html

Dela