Glosor.eu använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår hemsida. Läs mer OK

Artärer, vener, klaffar m.m

Övningen är skapad 2011-11-17 av Lizy3. Antal frågor: 74.
Välj frågor (74)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • arteria carotis communis dextra höger halspulsådersartär
 • arteria carotis communis sinistra vänster halspulsådersartär
 • arteria carotis externa sinistra vänster yttre halspulsåderartär
 • arteria carotis interna sinistra vänster inre halspulsåderartär
 • arteria carotis interna dextra höger inre halspulsåderartär
 • arteria carotis externa dextra höger yttre halspulsåderartär
 • arteria axillaris axelartär
 • arteria radialis strålbensartär
 • arteria ulnaris armbågsartär
 • arteria dorsalis pedis fotryggsartär
 • arteria femoralis superficialis ytlig lårbensartär
 • arteria femoralis profunda djup lårbensartär
 • arteria femoralis communis lårbensartär
 • arteria renalis njurartär
 • truncus brachiocephalicus artärstammen till armen
 • arteria brachialis överarms artär
 • arteria intercostalis bröstartärer
 • arteria poplitea knävecks artär
 • arteria tibialis anterior främre skenbensartär
 • arteria tibialis posterior bakre skenbensartär
 • arteria hepatica communis samlingsartär i bröstet
 • arteria mesenterica superior övre mag-tarmartär
 • arteria mesenterica inferior nedre mag-tarmartär
 • apex cordis hjärtspetsen
 • arteria iliaca interna inre bäckenartärer
 • arteria iliaca externa yttre bäckenartär
 • arteria iliaca communis gemensam bäckenartär
 • vena mediana cubiti ven mit i armen
 • vena cephalica armens huvudven
 • vena basilica underarmsven
 • vena saphena parva små underbensvener
 • vena saphena magna stora underbensvener
 • vena portae leverven
 • vena cava inferior nedre hålven
 • vena cava superior övre hålven
 • vena jugularis externa yttlig halsven
 • vena jugularis interna inre halsven
 • arteria coronaria dextra höger kranskärl
 • ramus interventricularis anterior kranskärl(hjärtats framsida)
 • arteria coronaria sinistra vänster kranskärl
 • arteria pulmonalis sinistra vänstra lungartären
 • truncus pulmonalis lungartärstammen
 • arteria pulmonalis dextra höger lungartär
 • aorta kroppspulsådern
 • aortaklaff klaff mellan vänsterkammare och aorta
 • atrium sinister vänster förmak
 • mitralisklaff klaffsystem mellan vänster förmak och kammare
 • pericardium hjärtsäcken
 • myocardium hjärtmuskelceller
 • endocardium Hjärtskikt
 • Ventriculus sinister vänster kammare
 • septum interventriculare vägg i hjärtat som separerar kamrarna
 • ventriculus dexter höger kammare
 • musculi papillares Muskelförlängningar av segelklaffarna och fäster i kammarväggarna
 • tricuspidalisklaffen klaff mellan höger förmak och kammare
 • atrium dexter höger förmak
 • arteria testicularis tesikelartär
 • arteria ovaria äggstocksartär
 • arteria vertebralis halsryggradensmusklartär
 • arteria subclavia dextra höger nyckelbensartär
 • arteria subclavia sinistra vänster nyckelbensartär
 • arteria cerebri anterior främre hjärnartären
 • arteria cerebri media mellersta hjärnartären
 • arteria cerebri posterior bakre hjärnartären
 • arteria basilaris föreningen av vertebralisartärerna i hjärnan
 • circulus arteriosus cerebri artärring i hjärnan
 • basis cordis basen av hjärtat
 • vena hemiazygos ven till vänster om ryggraden
 • vena azygos ven till höger om ryggraden
 • venae pulmonales lungvenerna
 • nervus vagus nerv som styr de automoma funktionerna
 • chordae tendineae sentrådar som fäster hjärtklaffarna
 • sinusknutan pacemaker
 • av-knutan tar emot aktionspotentialer från sinusknutan

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/artarer-vener-klaffar-m-m.1528515.html

Dela

Annonser