Armeniska lektion fem

Övningen är skapad 2017-02-07 av Sixtensson. Antal frågor: 41.
Välj frågor (41)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • արկանեմ jag kastar
 • իջանեմ, իջի jag nedstiger
 • մեռանիմ, մեռայ
 • սկսանիմ börja
 • զարմանամ, զարմացայ vara förundrad
 • ուրանամ svära
 • ուսանիմ studera
 • ուսուցանեմ, ուսուցի undervisa
 • թաքչիմ, թաքեայ gömma sig
 • փախչիմ, փախեայ fly
 • կորնչիմ, կորեայ gå under
 • կորուսանեմ förgöra
 • ճանաչիմ känna (en person)
 • մեղանչիմ synda
 • արարի gjorde
 • առի tog, fick
 • դնեմ, եդի lägga
 • դարձի vände
 • ընթեռնում, ընթերցայ läsa, läste
 • մերձենամ närma sig
 • քաղցենամ vara hungrig
 • յառնեմ, յարեայ stiga upp
 • կամ, կացի stå
 • հաւատամ, հաւատացի tro (verb)
 • գթամ, գթացայ tycka synd om
 • յուսամ, յուսացայ hoppas
 • բանամ, բացի öppna
 • արգելում, արդելի hindra
 • հեղում, հեղի hälla
 • ջեռնում, ջեռայ värma sig
 • լնում, լցի fylla
 • զարթնում, զարթեայ vakna
 • ունիմ, կալայ ha
 • գամ, եկի komma
 • երթամ, չոգայ , bege sig
 • ըմպեմ, արբի dricka
 • ուտեմ, կերայ äta
 • տանիմ, տարայ leda
 • ճանաչեմ, ծանեայ känna igen
 • բառնամ, բարձայ lyfta
 • երեւիմ, երեւցայ uppenbara sig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/armeniska-lektion-fem.7049512.html

Dela