Armeniska lektion 9

Övningen är skapad 2017-02-16 av Sixtensson. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • աղաւթք, աղաւթից bön
 • գտանեմ, գտի (3 sg եգիտ) finna, hitta
 • ննջեմ, -եցի sova
 • արթուն, արթնոց vaken
 • ծանր, ծանու tung
 • տամ, ետու ge
 • հասանեմ, հասի komma
 • մատնեմ, մատնեցի lämna över, förråda
 • վախճան, -աց död, slut
 • մատնիչ, -աց förrädare
 • նշան -աց tecken
 • համբուրեմ, -եցի kyssa
 • ձզեմ, ձզեաց dra
 • հարկանեմ, եհար slå
 • ունկն, ականջաց öra
 • աւազակ -աց rövare
 • սուսեր -աց svärd
 • սուր, սրոց svärd
 • տաճար -աց tempel
 • գիր, գրոյ writing
 • մարդարէ -ից profet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/armeniska-lektion-9.7111989.html

Dela