Armeniska lektion 6

Övningen är skapad 2017-02-10 av Sixtensson. Antal frågor: 61.
Välj frågor (61)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • շարժումն, շարժմանց rörelse
 • գերութիւն, գերութեանց fångenskap
 • ուսումն, ուսմանց studium
 • ճշմարտութիւն, ճշմարտութեանց sanning
 • հիմն, հիմանց grund
 • արիւն, արեանց blod
 • գոչիւն, գոչմանց tjut
 • դուռն, դրանց dörr
 • սկիզբն, սկզբանց början
 • կողմն, կողմանց sida
 • աղջիկ, աղջկանց flicka
 • մանուկ, մանկանց barn
 • մարդիկ, մարդկան folk (ingen plural)
 • պաշտաւն, պաշտամանց kult
 • անուն, անուանց namn
 • տուն, տանց hus
 • ձուկն, ձկանց fisk
 • գառն, գառանց lamm
 • հարսն, հարսանց brud
 • անձն, անձանց person
 • լեառն, լերանց berg
 • թոռն, թոռանց sonson
 • մասն, մասանց del
 • միանձն, միանձանց munk
 • Հայկազն, Հայկազանց armenier
 • բուն natur
 • բնաւ naturligtvis (instr.)
 • դիւրաւ enkelt
 • փոյք hast
 • փուքապէս snabbt
 • դառն, դառին bitter
 • դառնապէս bittert
 • այսպէս på så vis
 • ո՞րպէս hur?
 • գազան, գազանաց vilddjur
 • գազանաբար vilt, brutalt
 • արի, արեաց modig
 • արիաբար modigt
 • յունարէն grekiska
 • հայերէն armeniska
 • յանկարծ plötsligt
 • ուղիղ rakt, direkt
 • այսաւր idag
 • այժմ nu
 • աստ här
 • այդր där, dit
 • անդ där borta
 • այսր hit
 • անդր dit bort
 • աստի hän
 • այտի dän
 • անտի därbortifrån
 • ի ներքս in i
 • ի ներքոյ inuti
 • ի ներքուստ inifrån
 • արտաքս ut
 • արտաքոյ ute
 • արտաքուստ utifrån
 • ի վեր upp
 • ի վերոյ, ի վերայ ovanpå
 • ի վերուստ ovanifrån

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/armeniska-lektion-6.7089109.html

Dela