Armeniska lektion 4

Övningen är skapad 2017-02-03 av Sixtensson. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • մէղր-ոց honung
 • փոքր-փոքունց liten
 • ոսկր-ոսկերաց ben
 • աստղ-աստեղաց stjärna
 • աղբէւր-աղբէրաց källa, fontän
 • հայր-հարց far
 • մայր-մարց mor
 • եղբայր-եղբարց bror
 • քոյր-քերց syster
 • աւր-աւուրց dag
 • առ till, vid
 • ընդ genom, i stället för, med
 • ըստ , enligt
 • զ rörande
 • ի till, in i, i, ur
 • ց till, fram till
 • առաջի framför, före (+gen)
 • արտաքոյ utanför (+gen)
 • ներքոյ inuti, under (+gen)
 • շուրջ runtomkring +gen
 • վասն, աղագաւ rörande, på grund av (+gen)
 • հետ med, efter (+gen)
 • յետ, զինի efter (+gen)
 • առանց utan +gen
 • փոխանակ i stället för (+gen)'
 • հանդերճ med, tillsammans med (+inst)
 • ի վերայ ovanför,
 • ի մէջ bland (+gen)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/armeniska-lektion-4.7040746.html

Dela