Are we nearly there yet?

Övningen är skapad 2019-09-27 av steningehojden. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • nearly there yet snart framme
 • longest längsta
 • journey resa
 • ever been on någonsin varit på
 • be, was, been vara, var, varit
 • stand up stå upp
 • seatbelt säkerhetsbälte
 • too tight (allt) för (hårt) spänt
 • a bit of fun lite roligt
 • at the same time samtidigt
 • guess gissa
 • take turns to turas om att
 • what´s in my mind vad tänker jag på
 • chain kedja
 • goes next fortsätter
 • letter bokstav
 • within three seconds inom tre sekunder
 • choose välja
 • a make of car ett bilmärke
 • if you like om du vill
 • alphabet alfabet
 • silently tyst
 • good-looking snygging

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/are-we-nearly-there-yet.9298351.html

Dela