Antiken ~ Citat

Övningen är skapad 2019-03-14 av FeliciaEnglund. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • "Även den billigaste saken är dyr om man inte behöver den" Cato den äldre
 • "Är jag vis är det för att jag vet att jag ingen kunskap har" Sokrates
 • "Särskilt stor ära vinner den kvinna om vilken det talas minst bland männen, vare sig detta tal är rosande eller tadlande" Perikles
 • "den gyllene medelvägen" Horatius
 • "Carpe diem" Horatius
 • "Alla fria män är jämlika" Perikles
 • "Pengar luktar ej" Kejsar Vespasianus
 • "Allt består av vatten" Thales från Miletos
 • "Kunskap kan ej köpas, den förmedlas via dialog" Sokrates
 • "Den enda ondskan är okunskapen" Sokrates
 • "Dygd och kunskap är samma sak" Sokrates
 • "Det oreflekterade livet är inte värt att leva" Sokrates
 • "Den enda kunskap jag gör anspråk på är att jag inte vet någonting" Sokrates
 • "Nu ska jag dö och ni ska leva, bara gudarna vet vad som är bäst" Sokrates
 • "Så mycket jag inte behöver" Sokrates
 • "Hänsyn till statens säkerhet och den sociala ordningen går före allt" Platon
 • "Varje handling som skadar staten är omoralisk" Platon
 • "Människans värde beror på hennes betydelse för staten, i sig själv är hon ingenting" Platon
 • "En stat styrd av en förnuftig elit" Platon
 • "Folk som berömmer mig i min närvaro, sådana litar jag ej på" Cato den äldre
 • “Tänk om folk insåg vilken inkomstkälla sparsamhet utgör” Cicero
 • "För övrigt anser jag att Karthago bör förstöras" Cato den äldre
 • "Döden är endast en upplösning av atomerna" Lucretius
 • "Vi har inget att hoppas på men inte heller något att frukta" Lucretius
 • "Människan bör utnyttja det liv hon har" Lucretius
 • "Sexualitet har trätt i gudarnas ställe" Lucretius
 • "Vad det än vara mående, fruktar jag grekerna även när de kommer med gåvor" Prästen Laokoon (i Homeros Iliaden)
 • "Man måste lära känna sig själv, se in i sig själv och upptäcka alla svagheter man har" Sokrates
 • "Det är ingen skillnad på män och kvinnor, mer än att män är fysiskt starkare och kvinnor föder barn" Platon
 • "Et tu Brute" / "Även du min vän" Julius Caesar
 • "alea iacta est" / "tärningen är kastad" Julius Caesar
 • "Veni, vidi, vici" Julius Caesar
 • "Säg vad du ska säga, säg det, säg vad du har sagt" Cicero
 • "Di mi basia mille, deinde centum" Catullus

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/antiken--citat.8966029.html

Dela