Antibiotika

Övningen är skapad 2017-09-14 av soku0837. Antal frågor: 74.
Välj frågor (74)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Betalaktamer pencilliner, cefalosporiner, karbapenemer, monobaktamer
 • Pencilliner (IV) PcG, ampicillin, kloxacillin, piptazo
 • pencilliner (PO) PcG, amoxicillin, flukloxacillin, amox+klavulansyra
 • cefalosporiner (IV) cefotaxim, cefuroxim, ceftazidim, ceftriaxon
 • cefalosporiner (PO) cefadroxil, ceftibuten
 • karbapenemer impinem, meropenem, ertapenem
 • monobaktamer aztreonam
 • makrolider/azalider erytromycin, azitromycin
 • linkosamider klindamycin
 • tetracykliner tetracyklin, doxycyklin
 • glycykliner tigecyklin
 • glykopeptider vancomycin
 • lipopeptider daptomycin
 • oxazolidinoner linezolid
 • rifampicin rifampicin
 • fusidinsyra fusidinsyra
 • nitrofurantoin nitrofurantoin
 • folsyreantagonsiter trimetoprim, sulfanoider, trimetoprim-sulfa
 • nitromidazoler metronidazol
 • kinoloner ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin
 • aminoglykosider gentamicin, tobramicin, amikacin
 • kolistin kolistin
 • fosfomycin fosfomycin
 • tonsillit agens streptokocker, mycoplasma, c. diifterie
 • tonsillit beh PcV, klindamycin
 • akut epiglottit agens HI
 • akut epiglottit cefalosporin
 • otit agens pneumokocker, HI, moraxella, GAS
 • otit beh PcV, erytromycin, amoxicillin
 • impetigo agens s. aureus, streptokocker
 • impetigo beh flukloxacillin, cefadroxil (barn), klindamycin
 • erysipelas agens streptokocker (GAS/GGS), S. aureus om sår
 • erysipelas beh PcV, klindamycin, flukloxacillin (sår), PcG (ansikte)
 • nekrotiserande fasciit agens GAS, clostridier, bacteroides, e.coli
 • nekroticerande fasciit beh impinem+klindamycin+gentamycin
 • spetisk artrit beh kloxacillin, cefotaxim, klindamycin
 • spetisk artrit agens s.aureus, KNS, e.coli, streptkocker, pseudomonas
 • traumatiskt sår PcV, klindamycin, flukloxacillin
 • traumatiskt sår agens streptokocker, a. aureus
 • diabetessår agens streptokocker, s. aureus
 • diabetessår beh flukloxacillin, PcV
 • djurbett agens Katt: pasturella, streptkocker, anaerober. Människa: s.aureus, streptkocker, anaerober
 • djurbett beh PcV, amoxillin, pivmecillinam, doxycyklin, trimetoprimsulfa
 • borrelia PcV, doxycyklin, ceftriaxon
 • sepsis agens G-, listeria, s aureus
 • sepsis samhällsför cefotaxim+aminoglykosid
 • sepsis lungfokus cefotaxim+erytromycin
 • urosepsis piptazo, meropenem+aminoglykosid
 • sepsis bukfokus övre: impinem, nedre: meropenem, piptazo+aminoglykosid
 • sepsis mjukdelsfokus PcG+klindamycin
 • cysteit agens s. spahropyticus, e.coli, klebsiella, enterokocker, proteus
 • okpmplicerad cysteit nitrofurantoin, pivmecillinam, trimetoprimsulfa (män)
 • pyelonefrit ciprofloxacin + aminoglykosid, ceftibuten+aminoglykosid (kvinnor)
 • endokardit agens alfa streptkocker, s.aureus, enterokocker, HACEK
 • endokardit beh kloxacillin (akut), PcG+aminoglykosid (subakut), cefotaxim+aminoglykosid, vancomycin+aminoglykosid
 • bakteriell meningit agens pneumokocker, s.aureus, meningokocker, HI, listeria, streptkocker, enterobacteriae
 • bakteriell maningit beh batametason // cefotaxim + ampicillin, meropenem, vanco+moxifloxacin+trimetoprimsulfa
 • hjärnabcess cefotaxim+metronidazol
 • peritonit/djup bukinf piptazo, cefotaxim+metronidazol
 • clostridier metronidazol, vancomycin
 • antacida kinoloner, tetracykliner
 • kolexacerbation amoxicillin, doxycyklin
 • kolexa agens moraxella, HI, pneumokocker, G-
 • pneumoni agns typiska pneumokocker, HI, moraxella, s. aureus
 • pneumoni agens atypiska mycoplasma, chlamydia, legionella
 • samhällsförvärvad pneumoni PcV/G
 • atypisk pneumoni beh doxycyklin (mycoplasma), erytromycin (legionella)
 • allvarligt sjuk + atypisk pneumoni PcG/cefotaxim + moxifloxacin/erytromycin (legionella)
 • nosokomial pneumoni piptazo, ceftibuten
 • neutropen feber ceftazidim + aminoglykosid
 • graviditet aminogklygosider, fusidinsyra, erytromycin, rifampicin, tetracyklin, trimetoprimsulfa
 • legionella makrolider, kinoloner
 • listeria makrolider, trimetoprimsulfa, pcv/g, ampicillin, karbapenemer
 • intracellulära kinoloner, makrolider, tetracyklin

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/antibiotika.7514467.html

Dela