Anjoner

Övningen är skapad 2019-10-09 av jenx. Antal frågor: 43.
Välj frågor (43)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • H hydrid
 • O2 hyperoxid
 • F flourid
 • Cl klorid
 • ClO hypoklorit
 • ClO2 klorit
 • ClO3 klorat
 • ClO4 perklorat
 • Br bromid
 • BrO3 bromat
 • I jodid
 • IO3 jodat
 • NO2 nitrit
 • NO3 nitrat
 • MnO4 permanganat
 • HCOO formiat
 • CH3COO acetat
 • CN cyanid
 • HCO3 vätekarbonat
 • OH hydroxid
 • SCN tiocyanat
 • N3 azid
 • I3 trijodid
 • HSO4 vätesulfat
 • O oxid
 • O2 peroxid
 • S sulfid
 • S2O3 tiosulfat
 • S4O6 tetrationat
 • SO3 sulfit
 • SO4 sulfat
 • CO3 karbonat
 • MnO4 manganat
 • CrO4 kromat
 • Cr2O7 dikromat
 • C2O4 oxalat
 • C2 karbid
 • SiO3 silikat
 • S2O7 disulfat
 • N nitrid
 • PO4 fosfat
 • AsO4 arsenat
 • BO3 borat

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/anjoner.9350649.html

Dela