Andningsorganen

Övningen är skapad 2018-12-06 av BloderModer. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • näshåla cavum nasi
 • bihålor sinus
 • svalg pharynx
 • struphuvud larynx
 • luftstrupe trachea
 • luftrör bronchus
 • lungsäck pleura
 • lunga pulmo
 • liten luftrörsgren bronchiolus
 • lungblåsa alveolus
 • näsmusslorna conchae nasales
 • matstrupen esophagus
 • struplocket epiglottis
 • stämbanden plicae vocales
 • sköldbrosket cartilago thyreoidea
 • ringbrosket cartlago cricoidea
 • pannhålan sinus frontalis
 • käkhålan sinus maxillaris
 • nässkiljeväggen septum nasi
 • huvudbronker principalis arterias
 • tungbenet os hyoideum
 • tungan lingua
 • nässvalget pharynx nasi

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/andningsorganen.8748848.html

Dela